🗣 Навіщо нам місцеві депутати

Розуміти принципи розподілу влади - вкрай важливо. Ще зі школи ми всі пам’ятаємо про три гілки державної влади (ті що законодавча, виконавча та судова), але сьогодні поговоримо про інший розподіл влади - за рівнями. Намагатимемося робити це максимально спрощено.

Традиційно українці звикли вважати вибори центральної влади (Президента та депутатів Верховної Ради) важливішими за вибори влади місцевої (міського голови та місцевих депутатів). Але такий висновок є хибним. Особливо якщо взяти до уваги проведену після 2015 року децентралізацію та бюджетну реформу, внаслідок яких міста та ОТГ отримали більше самостійності для прийняття важливих для громади рішень та в рази більше коштів на реалізацію корисних ініціатив.

Так, для прикладу, депутати Сумської міської ради як діючої так і попередньої каденції порівняно з “домайданними” часами почали розпоряджатися утричі більшим міським бюджетом: казна внаслідок законодавчих змін зросла з 1 до 3 мільярдів гривень. А на розвиток міста (ремонт доріг, тротуарів, закупівлю тролейбусів і т.д.) міська влада отримала змогу витрачали вдесятеро більше коштів: для порівняння бюджет розвитку 2013 року складав 60 млн.грн., а вже у 2016 - 600 млн.

То ж зробити вдумливий свідомий вибір свого представника у владі на місцях не менш важливо, ніж зважено та з розумінням підійти до вибору народних обранців на національному рівні.
В першу чергу, мова про локалізацію на рівні територіальних громад (міст, селищ, сіл), оскільки щодо важливості та й доцільності діяльності депутатів районних рад питань більш ніж достатньо.
То ж поговоримо сьогодні саме про первинні суб’єкти місцевого самоврядування, основним носієм функцій та повноважень якого згідно профільного Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (варто, до речі, переглянути, якщо цікаво) є територіальна громада села, селища, міста.

Що собою являє місцеве самоврядування?

Згідно Закону «місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».


Простими словами - це можливість громади самостійно без втручання центральної влади вирішувати певні важливі для неї питання.
Система місцевого самоврядування включає:
◾️ власне територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
◾️ виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту;
органи самоорганізації населення.

Для спрощення розуміння функцій окремих складових місцевого самоврядування можна провести певну аналогію із центральною владою: міський голова - президент, міська рада - парламент, виконком - уряд, виконавчі органи - міністерства.

Як має працювати депутат?

Місцеві депутати працюють як під час підготовки та проведення сесійних засідань, так і в період між ними з проектами рішень, зверненнями, запитами, засідають на постійних профільних комісіях та можуть долучатися до роботи тимчасових комісій чи робочих груп з різних питань, працюють з виборцями на округах та проводять прийом у громадських приймальнях.
На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків за своїм місцем роботи.
Про результати своєї діяльності місцеві обранці звітують у різних формах. Інформація про роботу кожного депутата акумулюється на сайті Сумської міської ради.

Навіщо нам депутати?

Міські (сільські, селищні) ради представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження самоврядування.
Місцеві депутати ж є обраними представниками громади та виборців свого округу у відповідних радах, руками та головами яких і здійснюються дані функції.
У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:
◾️ підтримувати зв’язок з виборцям, громадськими організаціями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;
◾️ інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів та програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
◾️ брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців;
◾️ вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати участь у їх вирішенні;
◾️ визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення в межах повноважень.

Що тоді робить міський голова?

Міський (сільський, селищний) голова є головною посадовою особою територіальної громади міста (села, селища).
Міський голова обирається відповідною територіальною громадою в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях. Він забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
Міський голова не може працювати за сумісництвом на іншій посаді, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у неробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом.

Яка зарплата мера та депутатів?

Для багатьох це стане відкриттям, але місцеві депутати за свою депутатську роботу не отримують заробітної плати.
Робота ж міського голови та його заступників оплачується бюджетним коштом. Розмір заробітної плати “мера” визначається міською радою (тобто, депутатами) шляхом прийняття міського бюджету та затвердження відповідного штатного розпису для працівників виконавчих органів ради.
Так само за рахунок платників податків працюють міські чиновники (працівники різноманітних відділів, управлінь, департаментів міської ради) згідно того ж штатного розпису.
А от міські депутати виконують свою діяльність на громадських засадах, маючи при цьому можливість працювати на будь-якій оплачуваній роботі чи займатися бізнесом.
Для порівняння депутати Верховної Ради, що отримують заробітну плату з бюджету, не мають права працювати на інших посада (за окремим виключенями).

Що таке “депутатські кошти”?

Хтось можливо заперечить: “Та хоч і без зарплати, так їм депутатські кошти видають: раніше 300 тис, а цьогоріч цілий мільйон!” Кошти на виконання доручень виборців дійсно щорічно передбачаються при плануванні міського бюджету і їхній розмір визначається рішенням міської ради. Без сумніву, питання можуть викликати як ефективність використання цих коштів за округами окремих депутатів, так і доцільність існування даної процедури загалом. Але депутати не отримують цих коштів і навіть не є їхніми розпорядниками. Кожен міський обранець на підставі звернень виборців формує заявки на використання коштів з такого собі спільного депутатського фонду, а всі проплати здійснюються відповідними структурними підрозділами міськради з дотриманням загальних бюджетних процедур.

Як співпрацювати зі своїм депутатом?

Чи відомо вам, що місцеві депутати також розподіляються за виборчими округами і за кожною адресою закріплений певний обранець? Співпраця виборця з депутатом не обмежується галочкою в бюлетені. Знайти інформацію про “свого” депутата, контактні дані, адресу громадської приймальні, звіти про роботу обранця можна на сайті міської ради smr.gov.ua або за допомогою сервісів громадської веб-платформи razom.sumy.ua. Однак варто розуміти, що місцевий депутат не чарівник і всупереч поширеному висловлюванню - не ваш слуга. Депутат має виконувати свої обов’язки виключно в межах чинного законодавства.
Найважливіше - не припиняти контроль та співпрацю з депутатами після їх обрання. Це вже може бути інша особа, ніж кандидат, з яким ви спілкувалися попередньо. Але дізнатися, хто є депутатом за твоїм округом, і разом робити місто кращим - в силах кожного містянина. Саме так - не давати вказівки, а співпрацювати, бо всупереч загально прийнятому уявленню депутати (і особливо місцеві, яких на відміну від нардепів ми не утримуємо за рахунок сплачених податків) не є нашими слугами.

Ми маємо право надавати пропозиції депутату щодо прийняття тих чи інших рішень, що стосуються життєдіяльності всього міста чи надавати ініціативи щодо розвитку округу, а потім відслідковувати, як наші обранці голосували за ті чи інші рішення. І задавати запитання у разі потреби.

На що може впливати мер та депутати?

Місцева влада може впливати виключно на ті напрямки, що належать до її компетенції в межах населеного пункту.
Зокрема йдеться про:
◾️ місцеві фінанси та формування місцевого бюджету;
◾️ встановлення місцевих податків та зборів;
◾️ управління комунальною власністю;
◾️ управління об'єктами житлово-комунального господарства та побутове обслуговування;
◾️ збирання, утилізація та знешкодження побутових відходів;
управління землею, що належить територіальній громаді;
◾️ благоустрій населеного пункту;
управління закладами дошкільної та загальної середньої освіти;
Детальніше - в профільному Законі.

Без сумніву, більше можливостей виконати обіцянки та впливати на ситуацію мають депутати тих фракцій, що у складі міської ради перебувають у більшості. Вони мають достатню кількість голосів, щоб приймати рішення про зміни до бюджету та можуть впливати на діяльність виконавчих органів.
Найпоширенішими ж інструментами опозиційних депутатів залишаються депутатські звернення та депутатські запити, вплив яких на місцеву виконавчу владу вкрай неефективний.

Депутат - не ворог містянина, депутат - не слуга народу, депутат - це наш представник у владі, депутат - це наш партнер для спільного розвитку міста!